BADANIA

 

Projektujemy rozwiązania, badając potrzeby na 3 poziomach:

Organizacji – oczekiwania z perspektywy Zamawiającego/Decydentów

Działu/Zespołu – oczekiwania z perspektywy przełożonych uczestników projektu

Personalnym – oczekiwania indywidualne uczestników projektu

 WIĘCEJ

SZKOLENIA

 

Dobieramy optymalną formę szkolenia do Państwa oczekiwań:

Warsztatową – zróżnicowane ćwiczenia w grupie z trenerem

Wirtualną – lekcje e-learn, webinary, warsztaty on-line, inne

Hybrydową – indywidualnie dobrane połączenie form warsztatowych i wirtualnych

WIĘCEJ

WDROŻENIA

 

Kompleksowo zarządzamy wdrożeniem nowych umiejętności, za pomocą 4 narzędzi:

Indywidualnego Planu Rozwoju – realizowanego przez uczestników projektu

Coachingu wewnętrznego – wsparcia przełożonych dla uczestników projektu

Coachingu zewnętrznego – wsparcia coacha exploHR dla uczestników projektu

Warsztatów wzmacniających – wsparcia trenera dla uczestników projektu

WIĘCEJ

CONSULTING

 

Specjalizujemy się w 2 obszarach doradztwa:

Zmiana – inicjowania, planowania i wdrażania dużych zmian w organizacji

Wellbeing – badania, opracowania i realizacji kultury wellness w organizacji

WIĘCEJ

E-LEARNING

 

W zależności od potrzeb opracowujemy materiał e-learningowy w formie:

Edu Platform – platformy edukacyjnej z kursami e-learn dostarczającymi wiedzę

Hybrid Learning Platform – platformy wspierającej realizację   szkoleń hybrydowych

Pre-Workshop – zadania przygotowawczego

After-Workshop – zadania domowego

WIĘCEJ

COACHING

 

Specjalizujemy się w Business Coaching w 3 obszarach:

Sprzedaży – coaching w terenie Przedstawicieli Handlowych oraz ich Przełożonych (Coach The Coach)

Zarządzania – coaching wyższej i średniej kadry kierowniczej

Train The Trainer – coaching umiejętności szkoleniowych Trenerów  Wewnętrznych

WIĘCEJ

WYKŁADY

 

Oferujemy zróżnicowane formy wykładów:

Inspirujące – prowadzone przez znane autorytety w swojej dziedzinie

Edukacyjne – prowadzone przez ekspertów zapewniających specjalistyczną praktyczną wiedzę

Interaktywne – prowadzone przez show-trenerów, specjalizujących się w aktywizowaniu dużych audytoriów

WIĘCEJ

ZESPOŁY

 

Organizujemy warsztaty podnoszące sprawność funkcjonowania zespołów w zakresie:

Kultury i wartości – budowania spójnej kultury i systemu wartości w zespole

Zaufania i odpowiedzialności – zapewniających silniejszą integrację zespołu

Kreatywności i synergii – podnoszących innowacyjność i produktywność zespołu

WIĘCEJ

EVENTY

 

Specjalizujemy się w organizacji wydarzeń o charakterze:

Integracyjnym – skoncentrowanym na poprawie relacji i komunikacji w grupie

Aktywizującym – skoncentrowanym na pobudzeniu Uczestników do aktywności fizycznej

Edukacyjnym – skoncentrowanym na dostarczeniu w formie zabawy nowej wiedzy i umiejętności

WIĘCEJ